fbpx

Pegasus

Et kurs som formidler generell kunnskap om ADHD og relaterte utfordringer, samt informasjon om tilgjengelig behandling og ulike støtteordninger i samfunnet.

Om Pegasus

 

PEGASUS er utviklet for å møte behovet for informasjon, erfaringsutveksling og opplæring om funksjonsnedsettelsen ADHD. PEGASUS utgjør et godt første trinn i behandling etter diagnostisering, og følger nasjonal faglig retningslinje.

 PEGASUS er et psykoedukativt gruppekurs som er ment å gi generell kunnskap om ADHD og relaterte utfordringer, samt informasjon om tilgjengelig behandling og ulike støtteordninger i samfunnet. Deltakerne får mulighet til å lære mer om seg selv og situasjonen til sine nærmeste. PEGASUS arbeider på denne måten med å forbedre relasjonen mellom personen med ADHD og hans hennes nærstående. Gruppeformatet gir i mange tilfeller mulighet for erfaringsutbytte med andre i en lignende situasjon.

Forfatterne bak PEGASUS har omfattende erfaring med ADHD-relatert arbeid. I manualen beskrives en rekke svenske studier hvor PEGASUS er utprøvd, med gode preliminære resultater. Manualen redegjør også for de norske tilpassingene av kursmateriellet, samt for en norsk pilotutprøving i 2016. 

Utvikling og tilpassing av norsk versjon: Merete Møller. 

Pegasus-kurset består av 8 kurssamlinger med følgende tema

 

Uke 1. ADHD hos voksne – en introduksjon

Uke 2. Medikamentell- og psykologisk behandling av ADHD

Uke 3. Livsstilsfaktorer og ADHD

Uke 4. Strategier og kognitiv støtte i hverdagen

Uke 5. Å leve med ADHD

Uke 6. ADHD og relasjoner

Uke 7. ADHD i arbeidslivet

Uke 8. Støtte og tilbud fra samfunnet

Påmelding:

 

Bestill time hos en av våre dyktige behandlere i dag.

 

 

Line Lotherington

Psykolog

Email: line@nevro.no

Maria Lotherington

Kurskoordinator og sykepleier

Email: maria@nevro.no
Mob: (+47) 91 68 09 37 

Kontakt oss

Sandviksveien 36
1363 Høvik
Norge
(+47) 91 68 09 37 

Følg oss!