fbpx

Om oss 

Vårt mål er å hjelpe folk til et bedre liv

Om Nevro

Ideen om å etablere NEVRO springer ut av et ønske om å gjøre noe for personer, par og familier som må forholde seg til ADHD og medfølgende utfordringer. Flere av oss som jobber i Nevro lever selv med ADHD i familien og er godt kjent med fordommer, manglende kunnskap og utilstrekkelige hjelpetilbud som ofte følger med livet med ADHD. Mange av oss må leve litt annerledes enn A4-livet for å oppnå god helse og livskvalitet.

Planen om å bistå personer med voksen ADHD og deres nærmeste fikk en god start da psykologene Anne Marie Fosse Teigen og Line Lotherington fikk muligheten til å utviklet det Bufdir finansierte samlivskurset «Du og jeg og ADHD», i samarbeid med ADHD Norge. De fleste av de over 120 parene psykologene kom i kontakt med i utviklingsperioden etterspurte mer hjelp og navn på fagpersoner som hadde kunnskap om voksen ADHD. Flere hadde fått diagnosen i voksen alder, men opplevde at det var liten hjelp å få til å mestre dagliglivets utfordringer. Og det er jo i dagliglivet – i jobb, parforhold og familieliv – at effektene av ADHD-symptomene spiller seg ut.  

Nevro leverer et bredt tilbud av tjenester til voksne med ADHD. Vi har som mål at alle som henvender seg til oss skal få en god opplevelse.

Vi som jobber i Nevro er alle godt kjent med hva ADHD er, men vi er vel så opptatt av hvem du er og hva du og dine ønsker hjelp til – vi tilpasser hjelpen til deg og din hjerne!

Nevro

Offentlig transport (buss/tog):

Kun 12 minutter med tog fra Nationaltheatret til Høvik stasjon eller 17 minutter med 160 bussen til Glassverkveien (stoppet er rett over veien fra klinikken)

Parkering

Det er gratis parkering på anviste plasser
(lilla Arna Clinic skilt) 

 

Kontakt oss

Sandviksveien 36
1363 Høvik
Norge
(+47) 91 68 09 37

Følg oss!