Rådgiver
Hanne Bonde

 


Tjenester

 

Undervisning

Karrierelæring med oppfølging og individuell tilrettelegging

Hanne har studert NLP coaching i flere år, medlem NFCN, og utdannet meg innenfor Karriereveiledning og Sosialpedagogisk rådgivning på Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun har i flere år jobbet med mennesker i omstilling som karriereveileder og coach hos ulike jobb- og karrierebedrifter gjennom tiltak for NAV, samt at hun er sertifisert som arbeidslivsveileder i VIP24-programmet.

VIP24 er et verktøy som tar for seg hele “24-timers mennesket” og er et godt utgangspunkt for refleksjon og bevisstgjøring i veiledning. Veiledningens mål er at du gjennom karrierelæring opparbeider deg kompetanse som du vil kunne bruke videre på din (arbeids)livsvei.

Karriereveiledning- og/eller coachingprosess kan se slik ut:

  • Bli kjent – kartlegge din nå-situasjon, hva er utfordringen din?
    Hva hindrer deg fra å gjøre endringer?
  • VIP-24 programmet; du får tilgang til det digitale verktøyet og vi tar resultatene videre med oss som et utgangspunkt for refleksjon
  • Bevissgjøring av dine styrker, egenskaper, interesser, kompetanse, motivasjon, friskfaktorer og verdier
  • Utforske dine muligheter – hva ønsker du?
  • Sette deg spesifikke mål, komme i handlingsmodus, identifisere stegene på veien mot målet – gjøre de endringene som skal til for at din livskvalitet øker.

Jeg legger til rette for dine oppdagelser, og møter deg akkurat der du er. Det kan være godt å få sortert og ryddet i perioder i livet som oppleves som uoversiktlige. Jeg er arenafleksibel.

Pris

 

Pris: 60 min 950,-

 

Tilgang VIP24 digitalt verktøy: 750,- (engangssum)

 

Kontakt oss

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo 
Norge

Følg oss!