fbpx

Du og jeg
og ADHD

Grunnkurs i å ta vare på parforholdet når en eller begge har ADHD

Grunnkurs

Å leve i et parforhold hvor noen har ADHD kan være både fantastisk givende og ekstremt utfordrende. Særlig utfordrendekan det bli hvis de to i paret ikke har en grunnleggende forståelse av hvordan en voksen ADHD-hjerne fungerer og hvilken innvirkning ADHD kan ha på parforhold og familieliv. Mange par opplever at de blir fanget i konfliktmønstre og roller ingen av dem trives med, basert på at begge misforstår og feiltolker intensjonene bak og årsakene til den andres væremåter.

Kurset “Du og jeg og ADHD” er basert på forskning på voksen ADHD, slik den foreligger i 2017-2018, litteratur og nettbaserte ressurser om parforhold og ADHD, klinisk erfaring, kunnskap om generell parpsykologi og erfaringer med kursmaterialet i utviklingsperioden.

I løpet av utviklingsperioden har vi fått skriftlige tilbakemeldinger på kursopplegget fra over 120 par hvor en eller begge har ADHD. De aller fleste av disse parene har bestått av én partner med og én uten ADHD. For øvrig har vi hatt deltakerpar både med og uten barn, heterofile og likekjønnede par og par fra ulike kanter av landet og med ulik fartstid.

 

Eksempler på temaer i kurset

 

1. Forstå forskjellen på ADHD-hjernen og den nevrotypiske hjernen.

2. Få erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap om hvordan ADHD kan påvirke parforhold over tid, og bli kjent med hvordan dere kan utnytte de positive effektene og forebygge de negative.

3. Lær å kjenne igjen typiske konfliktmønstre par havner i.

4. Få kunnskap om hvilke enkle ferdigheter som legger hovedgrunnlaget for tabbekvoten vi trenger i et parforhold.

5. Utforsk seksuelle forskjeller på en trygg måte.

6. Lær hva som skal til over tid for å bygge og bevare et godt og varig parforhold.

Påmelding

 

Ta kontakt ved spørsmål om påmelding eller mer informasjon!

 

 

Line Lotherington

Psykolog

Email: line@nevro.no

Maria Lotherington

Kurskoordinator og sykepleier

Email: maria@nevro.no
Mob: (+47) 91 68 09 37 

Anne Marie F. Teigen

Psykologspesialist

Kursutvikler av samlivskurset

“Du og jeg og ADHD”

Kontakt oss

Sandviksveien 36
1363 Høvik
Norge
(+47) 91 68 09 37 

Følg oss!