fbpx

Om ADHD

Om voksen ADHD

 

Om voksen ADHD

Fenomener som i dag kommer inn under ADHD-diagnosen er blitt beskrevet i den
medisinske litteraturen helt fra slutten av 1700-tallet. I begynnelsen ble fenomenene
beskrevet hos både barn og voksne, men i løpet av det forrige hundreåret ble de voksne med ADHD nærmest ignorert. Først de siste par tiårene har forskerne begynt å studere voksen ADHD.

Noe av grunnen til at de voksne lenge ble glemt, var at diagnosemanualene og
forskningsmetodene var konsentrert om observerbar atferd. Dermed handlet beskrivelsene av ADHD mye om det man kunne observere fra utsiden: motorisk uro og impulsivitet. Fra 1980 ble også oppmerksomhetsproblemer inkludert som definerende trekk ved disse tilstandene.

Med moderne forskningsteknologi har vi fått enda en ny epoke i ADHD-forskningen.
Forskerne har fått stadig større muligheter til å studere hjernen innenfra og har begynt å undersøke hvordan aktivitet inni hjernen korresponderer med det personen viser i atferd eller formidler i ord. Dette har også gitt en ny forståelse av ADHD: ADHD betraktes nå som en tilstand som påvirker hjernens styringssystem –eksekutivfunksjonene.

Hva er eksekutivfunksjoner?
Eksekutivfunksjoner er kort sagt alle funksjoner som hjelper oss til å leve livet klokt og viljestyrt. Noen av dem fungerer som mentale bremsemekanismer, som hjelper oss å tenke oss om, konsultere minnebanken i hodet og ta valg basert på en kombinasjon av tidligere erfaring og framtidige mål. Andre av disse funksjonene hjelper oss å komme i gang med oppgaver som er kjedelige eller ubehagelige på kort sikt, men som gagner oss på lang sikt.
Og noen funksjoner hjelper oss å holde mye materiale i hodet på en gang, slik at vi for
eksempel kan løse kompliserte problemer, ha god tidsstyring, takle komplekse sosiale
situasjoner og fullføre omfattende arbeidsoppgaver som krever at vi arbeider systematisk, med én og én deloppgave, til alt er gjennomført.

ADHD-hjernen kjennetegnes ved at eksekutivfunksjonene utvikles senere og i mindre utstrekning enn hos personer med nevrotypiske hjerner (dvs. hjerner uten ADHD eller autisme).

I kurset Du og jeg og ADHD bruker vi datamaskinen (kan også være mobiltelefonen) som bilde på ADHD. Den nevrotypiske hjernen fungerer som en splitter ny PC/Mac eller mobiltelefon, med massevis av internminne. Da kan vi kjøre mange programmer eller apper samtidig. ADHD-hjernen likner mer på en eldre datamaskin eller mobil. Internminnet (eller
arbeidsminnet, som det heter hos mennesker) er for lite til at vi kan gjøre flere ting på en gang. Enten må vi kjøre Word eller surfe på nettet med Google Chrome. Vi kan ikke ha begge programmene oppe samtidig.

Hos mennesker krever det moderne samfunnet at vi har en rekke funksjoner i sving samtidig. Trodde du lunsjpausen på jobben var enkel? Her er noe av alt vi kan risikere å måtte ta stilling til om og om igjen i løpet av en lunsjpause, i kantinen med kolleger:

Hva snakkes det om?
Hva vet jeg om dette fra før?

Hva mener jeg om dette, basert på min historie og mine verdier?
Skal jeg si noe om dette?
På hvilken måte skal jeg si det?
Er temaet egentlig ferdigsnakket nå, eller skal jeg komme med mitt innspill?
Har jeg dominert samtalen for mye så langt?
Bør jeg hjelpe den nye kollegaen inn i samtalen i stedet?
Hvordan ser det ut som den nye kollegaen har det?
Hva er den summelyden for noe?
Er det litt anstrengt stemning mellom to av kollegene mine – og i så fall hvorfor?
Skal jeg prøve å løse opp stemningen med en artig bemerkning?
Går morsomheten min ut over noen?
Å! Der sa sjefen min noe skikkelig dumt. Bør jeg påpeke det – og i alles påhør?
Hva er klokka?
Er jeg mett?
Hvor lenge må jeg stå i kø, om jeg vil kjøpe en kake?
Bør jeg droppe kake, fordi jeg prøver å gå ned i vekt?
Fy flate, så irriterende den lyden er! Er det ingen måte å få stoppet den på?
Skal jeg dele den irritasjonen med de andre?
Hva har de andre snakket om de siste par minuttene?
Og så videre …

ADHD-hjernen er preget av svakt utviklede eksekutivfunksjoner. Det har en del ulemper, men også noen fordeler. Manglende bremsemekanismer gjør for eksempel at en person med ADHD kan ha mer utholdenhet enn andre, hvis vedkommende driver med en aktivitet
som er lystbetont i seg selv. Heldige er da de med ADHD som har særinteresser samfunnet er villig til å betale for!

Vil du lese en grundig tekst om eksekutivfunksjoner, anbefaler vi Russell Barkleys artikkel, som du finner her.

Psykologtjenester

 

Individualterapi

Parterapi

Kartlegging ved mistanke om ADHD

Parkurs

Kurslederopplæring

Veiledning

Undervisning

Svakhetene i eksekutive funksjoner medfører blant annet følgende utfordringer i hverdagen:

 

 • Problemer med å prioritere mellom oppgaver
 • Vansker med å sette i gang, organisere og fullføre oppgaver
 • Problemer med å utsette handling til man har fått tenkt seg om
 • Utfordringer knyttet til å skaffe seg nok søvn, til tider som også fungerer for familie og samfunn, og til å holde seg våken når det trengs
 • Vansker med å oppfatte og regulere følelser
 • Hukommelsesvansker
 • Manglende evne til å automatisere vaner og rutiner
 • Vansker med å sjekke ut og bearbeide hypoteser om hvordan andre opplever en situasjon, samtidig med at situasjonen pågår
 • Problemer med å oppfatte og følge med på tid, forutse realistisk hvor lang tid noe tar
 • Konsentrasjonsvansker
 • Kronisk utsettelsessyndrom
 • Rastløshet
 • Kort lunte
 • Risikoatferd (uforsvarlig bilkjøring, ekstremsport, rus)

 

Myteknusing


Her finner du noen av de mest seiglivede mytene om ADHD – og hva forskerne mener om dem 

Kjennetegn


Vi har laget en liste over typiske kjennetegn på ADHD hos voksne. 

Kontakt oss

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo
Norge

Følg oss!