fbpx

Vår tilnærming

Vi tilbyr ADHD-tilpasset behandling i tråd med nasjonale retningslinjer, internasjonale anbefalinger og nyere forskning

Vår tilnærming 

 

1. ADHD-tilpasset terapi og behandling

 

Det tas hensyn til ADHD-hjernens styrker og svakheter i all vår behandling. Vi kartlegger din foretrukne læringsstil – hvordan lærer du best? Drar du nytte av visuell støtte, lydbøker, skrive notater underveis, muntlig informasjon, YouTube-filmer? Sammen finner vi de beste løsningene, slik at du får best mulig utbytte av timene.

2. Tverrfaglig samarbeid

 

Vi anerkjenner at det ofte er nyttig at flere jobber sammen for å skape en helhetlig tilnærming. Vi tilbyr en fast behandlingsansvarlig som du kan forholde deg til gjennom hele behandlingsforløpet.

3. Arenafleksibilitet

 

Vi som jobber i Nevro har sans for menneskelig mangfold og variasjon. Vi vet det finnes mange måter å leve gode liv på, og vi hjelper gjerne deg og dine til å finne nye løsninger, også utenfor A4-boksen. For å oppnå best mulig resultat jobber vi ofte tverrfaglig og arenafleksibelt. Ofte kan det være nyttig at vi beveger oss ut av terapirommet, for å sammen oppdage nye løsninger eller forstå hva du eller dere forsøker å sette ord på. Det handler om å se mennesket i dets naturlige omgivelser, for i større grad å kunne gi god og nyttig praktisk eller emosjonell støtte. Det er lett å bomme som behandler (bagatellisere, forenkle eller forstørre et problem), når vi sitter i kunstige omgivelser, langt fra der det kjennes utfordrende ut. Vi er derfor arenafleksible og beveger oss med glede ut av terapirommet.

Kontakt oss

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo 
Norge

Følg oss!