Nevrofeedback | Hjernetrening

Nevrofeedback eller EEG-biofeedback er styrketrening for hjernen

Hva er nevrofeedback?

 

Nevrofeedback, eller EEG-biofeedback, er styrketrening for hjernen. Den er enkel å gjennomføre, smertefri og uten bivirkninger. Ved hjelp av visuell feedback fra dataskjermen får hjernen hjelp til å regulere og normalisere hjernebølgeaktiviteten.

Diagnoser og tilstander som kan dra nytte av nevrofeedback

 

Nevrofeedback har vært forsket på og i bruk i over 40 år. Det er ikke nødvendig med en formell diagnose for å få tilbud om EEG-biofeedback. Forskning støtter at nevrofeedbacktrening kan gi symptomlette ved tilstander som: ADHD, traumereaksjoner, angst, søvnvansker, migrene og utbrenthet/fatigue. 

Behandlingsforløp

 

1. Førstegangskonsultasjon I Kartlegging med psykolog

I første time vil det gjennomføres en grundig anamnese og symptomkartlegging av plagsomme symptomer (innsovningsvansker, emosjonell dysregulering, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger) og behandleren setter opp spesifikke EEG-treningsprotokoller som er spesifikt rettet mot de oppgitte plagene.

Førstegangskonsultasjon/kartlegging gjennomføres av psykolog, og psykologen vil avgjøre hvorvidt pasienten kvalifiserer for nevrofeedbacktrening. Ofte kan det være nyttig/viktig å samarbeide med annet helsepersonell.

2. Gjennomføring av protokoll

Antall treningssesjoner varierer avhengig av symptombilde. Ofte vil det være tilstrekkelig med 15-20 sesjoner, mens ved enkelte symptombilder kan det være behov for 20-40 treningssesjoner (eksempelvis ved autismespektertilstander og PTSD).

3. Vurdere treningsresultat I Avsluttende samtale med psykolog

Hvordan foregår treningen?

 

En behandlingsøkt varer i 50 minutter. Videoen illustrerer hva Nevrofeedback er og hvordan det fungerer. Se mer informasjon på eeginfo.com 

Kilder og forskning

 

ADHD
og nevrofeedback

Autisme
og nevrofeedback

Bipolar lidelse
og nevrofeedback

Traumereaksjoner
og nevrofeedback

Migrene
og nevrofeedback

Depresjon
og nevrofeedback

Othmer-metoden

 

Alle våre behandlere er benytter Othmer-metoden. Les mer på www.eeginfo.com. På denne siden kan du lese mer om Nevrofeedback, aktuelle artikler/forskning med mer.

 

 

Kontakt oss

 

Klinikk Toppetasjen

www.klinikktoppetasjen.no

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo
Norge

Følg oss!