Transkraniell likestrømsbehandling

Sooma depresjonsterapi er en effektiv ikke-invasiv hjernestimuleringsbehandling med dokumenterte resultater.

Hva er transkraniell likestrømsbehandling?

 

Teknikken heter transcranial direct current stimulation (tDCS), der en liten bærbar stimuleringsenhet leverer elektrisk strøm til de prefrontale områder i hjernen.

Ved Sooma depresjonsterapi brukes tDCS for å modulere funksjonen til de prefrontale områdene i hjernen ved å normalisere hyper-/hypoaktivitet i spesifikke deler av hjernen.

 

 

Diagnoser og tilstander som kan dra nytte av tDCS

 

En rekke studier har vist at behandlingen er omtrent like effektivt som medikamentell behandling. tDCs er godkjent for behandling av depresjon og kronisk smerte i EU.

%

Responsfrekvens. Mer enn 6 av 10 pasienter opplevde minst 50% reduksjon i depressive symptomer

DEPRESJON

ANGST

SØVNVANSKER

MIGRENE

FIBROMYALGI

NEVROPATISK SMERTE

Behandlingsforløp

 

1.Kostnadsfri kartleggingssamtale med psykolog og sykepleier

I første time vil det gjennomføres en symptomkartlegging.

Kartlegging gjennomføres av psykolog og sykepleier. Kartleggingssamtalen vil avgjøre hvorvidt pasienten kvalifiserer for likestrømsbehandling. Ofte kan det være nyttig/viktig å samarbeide med annet helsepersonell.

2. Gjennomføring av protokoll

20 behandlinger av 3o minutter over 3/4 uker
(kan forlenges ved sykdom eller andre hinder)

Alternativ 1: alle behandlinger gjennomføres i klinikk. 5 dager i uken over 4 uker.

Alternativ 2: en kombinasjon av behandling hjemme og i klinikk. 5-7 ganger per uke over 3/4 uker.

Pris:

8000 .- for en protokoll (20 behandlinger)

Inkluderer:

  • Kartleggingssamtale med psykolog og sykepleier
  • Avsluttende samtale med sykepleier

Det er mulig å dele betalingen i to omganger:

4000 .- ved oppstart

4000,- ved avsluttet behandling

3. Vurdere resultat I Avsluttende samtale med sykepleier

Hvordan ser en behandling ut?

 

Kilder og forskning

 

Fullstendig metodevurdering: Transkraniell
likestrømsbehandling
for depresjon og afasi

Evidence-Based Guidelines and Secondary Meta-Analysis for the Use of Transcranial Direct Current Stimulation in Neurological and Psychiatric Disorders

REDUCING MAJORDEPRESSIVE DISORDER
SYMPTOMS WITH TRANS CRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION TREATMENT

Kontakt oss

 

Klinikk Toppetasjen

www.klinikktoppetasjen.no

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo
Norge

Følg oss!