fbpx

Undervisningsgruppe for voksne med ADHD

Undervisning og samtaler om ADHD-relaterte temaer i liten gruppe.

Om kurset

 

Å vokse opp med ADD/ADHD er utfordrende og kan føre til at man som voksen får problemer knyttet til å etablere og bevare gode relasjoner, til problemer med selvfølelse og følelsesregulering. Vansker med motivasjon, konsentrasjon, hukommelse og eksekutivfunksjoner (planlegging, oversikt, gjennomføring) kan gjøre hverdagen utfordrende, og slike «skjulte vansker» vil ofte være vanskelig å forstå for andre. Mange med ADD/ADHD tilkjennegir at de opplever seg lite forstått av andre, at de kjenner på en form for «utenforskap» og mange savner å kunne «være seg selv» og bli forstått når de er sammen med andre. Å kunne utforske egne og andres relasjonelle, følelsesmessige og praktiske utfordringer i en liten gruppe med likesinnede er etterspurt av mange voksne med ADHD/ADD. En gruppe kan kanskje bidra til å dekke dette behovet.

AKTUELLE TEMAER 

Selvfølelse
Identitet
Selvhevdelse, grensesetting
Å ikke takle andres og egne krav/instruksjon
Maskering/kamuflering av utfordringer når man er med andre
Utbrenthet
Sex
Samliv/relasjoner
Utenforskap
Stress/overveldelse
Hvordan best mulig og i lys av ADHD håndtere tidsblindhet, utsettelsesvanvidd, organsieringsvansker, utførelesvansker knyttet til «kjedelige» og repetitive oppgaver Å få unna småoppgaver som «henger» – svare NAV, bestille legetime mm.
Livet før og etter diagnose, gleder og sorger
Studier
Jobb

Format/tid:

8 kursganger, 14 dager mellom hver gruppegang (med forbehold om lengre opphold mellom kursgangene grunnet ferie)

2,5 timer inkludert 30 min. pause

Formiddagskursene gjennomføres kl13-1530 Ettermiddagskursene gjennomføres kl17-1930

Maks 6 deltakere i hver gruppe.

Løpende opptak gjennom hele året.

Målgruppe

Personer i aldersgruppen 20 år og oppover med ADD eller ADHD.

Gruppene settes sammen etter alder, fungeringsnivå mm.

Påmelding:

 

Spørsmål om kurs eller ønske om plass.

 

 

1000,- per gruppesamling inkludert lett servering.

Faktura sendes etter hvert gruppemøte.

Om du har interesse for dette gruppetilbudet:

send e-post til sykepleier og pasientkoordinator: maria@nevro.no med teksten:

«Jeg er interessert i ADHD-gruppe» – noter kontaktinfo – fullt navn og mobilnummer.

Maria Lotherington

Kurskoordinator og sykepleier

Email: maria@nevro.no

Kontakt oss

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo
Norge

Følg oss!