Undervisningsgruppe for voksne med ADHD

Smågrupper med en kombinasjon av undervisning og samtaler der du med ADD/ADHD kan utforske og jobbe med egne relasjonelle, følelsesmessige og praktiske utfordringer med likesinnede.

Om kurset

 

Gruppebasert undervisning og terapi er etterspurt av mange voksne med ADD/ADHD. Å leve med ADD/ADHD kan være utfordrende. Mange unge og voksne strever med å etablere og bevare gode relasjoner, lav selvfølelse og vansker med følelsesregulering. Vansker med motivasjon, konsentrasjon, hukommelse og eksekutive vansker (som å skulle planlegge, holde oversikt og gjennomføre mål) er vanlig ved ADD/ADHD og påvirker hverdagen og livskvaliteten, men strevet foregår gjerne i en slags skjult, ensom kamp. Mange tilkjennegir at de opplever seg lite forstått av andre og at de kjenner på en form for “utenforskap” og savner å kunne “være seg selv” når de er med andre.

Nevro arrangerer smågrupper med en kombinasjon av undervisning og samtaler der du med ADD/ADHD kan utforske og jobbe med egne relasjonelle, følelsesmessige og praktiske utfordringer med likesinnede.

 

NØKKELINFORMASJON OM KURSET

 

MÅLGRUPPE

Personer i aldersgruppen 18 år og oppover med ADD eller ADHD

STED

Klinikk Toppetasjen, Majorstua

Kirkeveien 64B, 5.etg.

0366 Oslo

STRUKTUR

2,5 timer inkludert 30 min. pause

TID

Formiddagskurs kl.13:00 – 15:30

Ettermiddagskurs kl.17:00 – 19:30

Opptil 8 deltakere i hver gruppe.

TEMAER GRUPPEN GJERNE ØNSKER BELYST ELLER HÅNDTERT KAN VÆRE

 

Selvfølelse

Identitet

Selvhevdelse, grensesetting

Å ikke takle andres og egne krav/instruksjon

Maskering/kamuflering av utfordringer når man er med andre

Utbrenthet

Sex og ADHD

ADHD og samliv/relasjoner

Utenforskap

Stress/overveldelse

Hvordan best mulig og i lys av ADHD håndtere tidsblindhet, utsettelsesvanvidd, organsieringsvansker, utførelesvansker knyttet til «kjedelige» og repetitive oppgaver

Å få unna småoppgaver som «henger» – svare NAV, bestille legetime mm.

Livet før og etter diagnose, gleder og sorger

Studier og ADHD

Jobb og ADHD

Oppstart av ny gruppe: 24.Januar 2024

Ettermiddagsgruppe kl.15:00-17:30

1.gruppesamling: 24.januar

2.gruppesamling: 07.februar

3.gruppesamling: 28.februar

4.gruppesamling: 13.mars

5.gruppesamling: 27.mars

 

Påmelding

 

For spørsmål eller påmelding send epost til line@nevro.no

 

 

Line Lotherington

Psykolog og Daglig leder

Email: line@nevro.no

Kontakt oss

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo
Norge

Følg oss!