fbpx

Våre tjenester

Nevro tilbyr en rekke spesialiserte tjenester for å hjelpe folk til et bedre liv

Våre tjenester

 

Nevro tilbyr helsetjenester til voksne med ADHD og deres nærmeste. Vi vet det finnes mange måter å leve gode liv på, og vi hjelper gjerne deg og dine til å finne nye løsninger, også utenfor A4-boksen. For å oppnå best mulig resultat jobber vi ofte tverrfaglig og arenafleksibelt.

Voksen ADHD

Psykologtjenester | Terapi for par og enkeltpersoner | Kurs for par | Kurslederopplæring for fagfolk | Konsultasjon til fagpersoner | Veiledning av fagpersoner | Fagutvikling

Nevrofeedback Hjernetrening

Stressregulering | ADHD | MigrenePTSD | Angst | Søvnvansker | Depresjon | Utbrenthet/fatigue

Vår tilnærming

 

1. ADHD-tilpasset terapi og behandling

 

Det tas hensyn til ADHD-hjernens styrker og svakheter i all vår behandling. Vi kartlegger din foretrukne læringsstil – hvordan lærer du best? Drar du nytte av visuell støtte, lydbøker, skrive notater underveis, muntlig informasjon, YouTube-filmer? Sammen finner vi de beste løsningene, slik at du får best mulig utbytte av timene.

2. Tverrfaglig samarbeid

 

Vi anerkjenner at det ofte er nyttig at flere jobber sammen for å skape en helhetlig tilnærming. Vi tilbyr en fast behandlingsansvarlig som du kan forholde deg til gjennom hele behandlingsforløpet.

3. Arenafleksibilitet

 

Vi som jobber i Nevro har sans for menneskelig mangfold og variasjon. Det er mange måter å være på og det er mange måter å leve et liv. Utenfor A4-boksen kan det gjemme seg nettopp de løsningene du og dine har behov for, for å fremme helse. Ofte kan det være nyttig at vi beveger oss ut av terapirommet, for å sammen oppdage nye løsninger eller forstå hva du eller dere forsøker å sette ord på. Det handler om å se mennesket i dets naturlige omgivelser, for i større grad å kunne gi god og nyttig praktisk eller emosjonell støtte. Det er lett å bomme som behandler (bagatellisere, forenkle eller forstørre et problem), når vi sitter i kunstige omgivelser, langt fra der det kjennes utfordrende ut. Vi er derfor arenafleksible og beveger oss med glede ut av terapirommet.

Våre kurs

 

Du og jeg og ADHD

Nevros psykologer Anne Marie Fosse Teigen og Line Lotherington har utviklet  samlivskurset ”Du og jeg og ADHD”, som er tilpasset par der en eller begge har ADHD.

Kurslederopplæring

 Vi tilbyr kurslederopplæring for fagfolk som arbeider med voksne med ADHD

Pegasus

Et kurs som formidler generell kunnskap om ADHD og relaterte utfordringer, samt informasjon om tilgjengelig behandling og ulike støtteordninger i samfunnet.

Timebestilling

Bestill time hos en av våre dyktige behandlere i dag

Kontakt oss

Kirkeveien 64 B,

0366 Oslo
Norge

Følg oss!