Psykolog
Line Lotherington

 

Email: line@nevro.no

Tjenester

 

Individual- og parterapi

Psykoedukasjon

Kurs, undervisning og veiledning

Tverrfaglig samarbeid

Psykolog Line Lotherington er utdannet ved Universitetet i Oslo/Universitetet i Århus. Line har særlig kompetanse på voksen ADHD og autismespektertilstander (ASD). Line har erfaring med ADHD og autismespektertilstander (ASD) fra egen familie, noe som kan være en verdifull erfaring i møte med pasienter. Line er særs opptatt av kunnskapsformidling, da hun har tro på at ved å sette seg inn i og forstå voksen ADHD og autismespektertilstander, vil dette kunne bidra til færre misforståelser av observerbar atferd. Og for noen kan dette bidra til økt aksept, raushet, smarte løsninger og økt livskvalitet.

Line har i samarbeid sammen med psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen utviklet det Bufdir-finansierte samlivskurset ”Du og jeg og ADHD” med tilhørende kurslederhefte/kurslederopplæring. I samarbeid med ADHD Norge og sammen med Anne Marie Fosse Teigen har hun holdt en rekke samlivskurs for par der en eller begge har ADHD.

Line tilbyr ADHD-tilpasset parterapi og individualterapi, samlivskurs, kurslederopplæring, opplæring/undervisning/fagdag til privatpersoner, NAV, bedrifter og DPS.
Line kan også foreta kartlegging/screening ved mistanke om voksen ADHD. Er det ønske/behov for formell diagnose/medisinering, kan hun henvise til ulike offentlige instanser eller privatpraktiserende psykiater/nevropsykologer. Line tilbyr også Nevrofeedback/EEG/biofeedback-trening og har gjennomført kurslederopplæring i Pegasus/psykoedukativt kurs for voksne med ADHD og Bufferkurs for par.

Psykolog Line Lotherington tilbyr parterapi og individualterapi til voksne med ADHD og deres partner. Det tilbys også kartlegging/screening ved mistanke om voksen ADHD, samlivskurs, undervisning/psykoedukasjon om voksen ADHD, voksen ADHD og samliv og voksen ADHD og arbeidsliv til privatpersoner, bedrift, NAV og DPS.

Lotherington er sertifisert i Nevrofeedback/EEG/biofeedback-trening og har gjennomført kurslederopplæring i Pegasus/psykoedukativt kurs for voksne med ADHD og Bufferkurs for par.

Sertifiseringer

 

Kontakt oss

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo
Norge

Følg oss!