Psykolog

Fordypning i nevropsykologi

Sara Austad

 

Tjenester

 

Par- og individualterapi 

l

Nevropsykologisk undersøkelse av ungdom og voksne

i

Personlighetstesting (NEO-PI-3) individuelt og for par 

Sara har flere års erfaring fra Sunnaas sykehus med utredning og oppfølging av ulike nevrologiske tilstander, deriblant traumatiske hjerneskader, hjerneslag og ADHD. I 2020 begynte hun å jobbe mer spisset med par, inkludert par der en eller begge har ADHD.

Sara har vært med å utarbeide den norske manualen for personlighetstesten NEO-PI-3 og har flere års erfaring med bruk av testen, blant annet i klinisk praksis.

 

Kontakt oss

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo
Norge

Følg oss!