Kartleggingssamtale

Hva nå?

Kartleggingssamtale med sykepleier med fokus på hjelpebehov og oppfølging og vurdering av tiltak etter ADHD diagnose

Hovedmålsettinger ved behandlingstiltak 

 

  • Økt kunnskap om og forståelse av ADHD hos personer diagnostisert med denne tilstanden og deres pårørende
  • Redusere symptomer av ADHD
  • Bedre fungering i hverdagen
  • Redusere symptomer og eventuelle funksjonsvansker forårsaket av andre samtidige vansker (komorbiditet)
  • Bedre trivsel og mestring
  • Ta i bruk ressurser på best mulig måte både hos den som har ADHD og hos dem som bistår i hverdagen (f.eks. foreldre/ pårørende, lærere, helsepersonell og andre)

ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging.

Kartleggingssamtale

 

1. Kartleggingssamtale med sykepleier

Individuell vurdering av hvilke tiltak den enkelte person har mest nytte av. Sykepleier loser deg til rett person/kurs/gruppe/instans.

Aktuelle samtaleemner:

Kunnskap om diagnose

Familieliv

Relasjoner

Samliv

Jobb/studier

2. Behandlingsalternativer

Medikamentell behandling

Individualterapi

Kognitiv atferdsterapi

Mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Metakognitiv terapi

Traumebehandling, EMDR

ADHD-tilpasset parterapi

Nevrofeedback

3. Kurs og undervisning

Undervisningsgruppe for voksne med ADHD (25 år og oppover)

Undervisningsgruppe for unge voksne (20-25 år)

Undervisningsgruppe for ungdom (15-17 år)

Samlivskurs for voksne med ADHD – “Du og jeg og ADHD”

Maria Lotherington

Kurskoordinator og sykepleier

Email: maria@nevro.no

Kontakt oss

 

Klinikk Toppetasjen

www.klinikktoppetasjen.no

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo
Norge

Følg oss!