Familieveiledning

Familieterapi, familie-, foreldre- og søskenveiledning og psykoedukasjon til familier der en eller flere har fått diagnose ADHD og/eller Autismespektertilstander

 

Veiledning og psykoedukasjon til ungdom og unge voksne med ADHD eller autismespektertilstander

Familieterapi, familie-, foreldre- og søskenveiledning og psykoedukasjon til familier der en eller flere har fått diagnose ADHD og/eller autismespektertilstander

Gruppeveiledning for ungdom med ADHD 

l

Samarbeid med skole, PPT og andre aktuelle instanser

Arenafleksibelt samarbeid (for eksempel i hjemmet, på skolen, hos andre instanser)

Sorgstøtte ved tap av nære relasjoner til enkeltpersoner, par og familier

Tjenestene tilbys i samarbeid med psykolog Line Lotherington

Vår tilnærming 

 

1. ADHD-tilpasset terapi og behandling

 

Det tas hensyn til ADHD-hjernens styrker og svakheter i all vår behandling. Vi kartlegger din foretrukne læringsstil – hvordan lærer du best? Drar du nytte av visuell støtte, lydbøker, skrive notater underveis, muntlig informasjon, YouTube-filmer? Sammen finner vi de beste løsningene, slik at du får best mulig utbytte av timene.

2. Tverrfaglig samarbeid

 

Vi anerkjenner at det ofte er nyttig at flere jobber sammen for å skape en helhetlig tilnærming. Vi tilbyr en fast behandlingsansvarlig som du kan forholde deg til gjennom hele behandlingsforløpet.

3. Arenafleksibilitet

 

Vi som jobber i Nevro har sans for menneskelig mangfold og variasjon. Vi vet det finnes mange måter å leve gode liv på, og vi hjelper gjerne deg og dine til å finne nye løsninger, også utenfor A4-boksen. For å oppnå best mulig resultat jobber vi ofte tverrfaglig og arenafleksibelt. Ofte kan det være nyttig at vi beveger oss ut av terapirommet, for å sammen oppdage nye løsninger eller forstå hva du eller dere forsøker å sette ord på. Det handler om å se mennesket i dets naturlige omgivelser, for i større grad å kunne gi god og nyttig praktisk eller emosjonell støtte. Det er lett å bomme som behandler (bagatellisere, forenkle eller forstørre et problem), når vi sitter i kunstige omgivelser, langt fra der det kjennes utfordrende ut. Vi er derfor arenafleksible og beveger oss med glede ut av terapirommet.

Bestille time

 

Jeg er interessert i

3 + 12 =

Anne Sand

Spesialist i Klinisk Pedagogikk

Sykepleier – familieterepeut

Email: anne@nevro.no
 

Kontakt oss

 

Klinikk Toppetasjen

www.klinikktoppetasjen.no

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo
Norge

Følg oss!