Myteknusing

Det mange hører om ADHD er preget av myter. Videre følger noen populære myter korrigert eller knust av en mer sannferdig og forskningsbasert forklaring.  

Myte 1

ADHD er bare manglende evne til å lytte og være fokusert

Myte 1 | Korreksjon

ADHD innebærer svekkelse av hjernefunksjoner som hjelper oss å kjenne, styre og administrere oss selv i verden – det som kalles eksekutive funksjoner.

Myte 2

Bare unge gutter har ADHD, og det går over når de vokser til

 

Myte 2 | Korreksjon

Epidemiologiske studier i USA og høyinntektsland i Europa viser at mellom 4 og 4,5 % av den voksne befolkningen har ADHD. Både barn og voksne, kvinner og menn, kan ha ADHD, men symptomene som viser seg kan være ulike i ulike aldre og avhengig av kjønn.

 

Myte 3

Alle har ADHD iblant!

Myte 3 | Korreksjon

Alle kan ha noen av kjennetegnene på ADHD innimellom, og særlig i farefulle situasjoner eller i perioder med stress, hvor også nevrotypiske hjerner får innsnevret arbeidshukommelse. For å oppfylle diagnosekriteriene for ADHD kreves det imidlertid at kjennetegnene er varig til stede, og at de er til stede i en grad som griper forstyrrende inn i arbeidsevnen og/eller i familieliv og sosialt liv.

Myte 4

ADHD er bare mangel på viljestyrke – de klarer jo det de vil!t

Myte 4 | Korreksjon

Alle som har ADHD har noen områder hvor de eksekutive funksjonene ser ut til å fungere godt – ja kanskje til og med utmerket. Dette skjer når de enten har en sterk interesse for et område eller en aktivitet eller en sterk frykt som drivkraft. Både sterk interesse og sterk frykt ser ut til å sette ADHD-hjernen i stand til å fungere på sitt beste. Dette er imidlertid ikke viljestyrt.

Myte 5

ADHD bør ikke utredes eller diagnostiseres hvis det finnes andre diagnoser samtidig

Myte 5 | Korreksjon

Mange voksne som får ADHD-diagnosen får denne etter mange år med ulike andre diagnoser, og noen av dem etter en karriere som gjengangere i helsevesenet. Jo flere og sterkere tegn på ADHD man har, jo større sannsynlighet er det for at man utvikler andre lidelser. De vanligste lidelsene en person med ADHD risikerer å utvikle er affektive lidelser (depresjon, bipolare lidelser), angstlidelser, trasslidelse og ruslidelser.

Myte 6

Intelligente mennesker har ikke ADHD, de finner måter å arbeide seg ut av diagnosen på

Myte 6 | Korreksjon

ADHD innebærer varige svakheter i eksekutive funksjoner, uavhengig av andre kognitive ressurser. Men med gode kognitive evner kan det bli lettere å få jobber hvor man kan kombinere og utnytte ADHD-hjernens spontanitet, kreative fortrinn og evne til hyperfokus(= 100% fokus over en lengre tidsperiode med høy grad av konsentrasjon- og innlæringsevne når noe er fengende).

Kontakt oss

Har du et spørsmål eller noe du lurer på?

Kontakt oss

Sandviksveien 36
1363 Høvik
Norge
(+47) 67 48 50 00

Følg oss!