Spesialist i Klinisk Pedagogikk

Sykepleier – Familieterapeut

Anne Sand

 

Tjenester

 

Veiledning og psykoedukasjon til ungdom og unge voksne med ADHD eller autismespektertilstander

Familieterapi, familie-, foreldre- og søskenveiledning og psykoedukasjon til familier der en eller flere har fått diagnose ADHD og/eller Autisme

Gruppeveiledning for ungdom med ADHD 

l

Samarbeid med skole, PPT og andre aktuelle instanser

Arenafleksibelt samarbeid (for eksempel i hjemmet, på skolen, hos andre instanser)

Sorgstøtte ved tap av nære relasjoner til enkeltpersoner, par og familier

Tjenestene tilbys i samarbeid med psykolog Line Lotherington

Anne Sand er utdannet ved Universitetet i Oslo med mastergrad i Pedagogisk psykologisk rådgivning.Hun har spesialistutdanning innen barn og unge med fordypning i kognitiv atferdsterapi fra RBUP og familieterapi fra RASP og VID. Hun er spesialist i klinisk pedagogikk, sykepleier og familieterapeut. 

Hun har bl.a. sertifisering for utredning innen autisme og AD/HD. Anne har lang erfaring med et bredt spekter av lidelser innen poliklinisk behandling (BUP/spesialisthelsetjenesten) i psykisk helsevern for barn, ungdom, foreldre og familier, både som behandler, leder og veileder. Hun har i særlig grad jobbet med utredning, behandling og veiledning i forhold til nevroutviklingsforstyrrelser samt spiseforstyrrelser. I tillegg til behandlingsforløp direkte rettet mot barn, unge og familier, har Anne drevet utstrakt samarbeid med kommunale instanser (skole, PPT, 1.linjetjeneste, barnevern mm). Har også jobberfaring fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste i kommunen).

I tidligere arbeid som sykepleier, jobbet hun i kreftomsorgen, både i direkte pasientkontakt, men også med undervisning, veiledning og ledelse. Hun har også jobbet i Stiftelsen Fransiskushjelpen med deres sorgstøttetjeneste. Anne jobber nå ved Nevroseksjonen, BUPA, Vestre Viken HF.

 

 

Kontakt oss

Kirkeveien 64 B, 0366 Oslo
Norge

Følg oss!